+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Nasze realizacje

Oto przykładowe realizacje, które wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat

Chłodnie kominowe i wentylatorowe

Projektujemy układy głębokiego schładzania wody oparte na technologii z cyrkulacją wodnego roztworu proekologicznego bromku litu. Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.

Instalacje technologiczne

Projektujemy układy głębokiego schładzania wody oparte na technologii z cyrkulacją wodnego roztworu proekologicznego bromku litu. Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.

Kanały spalin

Kanały spalin ze specjalnych kompozytów zaprojektowaliśmy dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Jaworzno III, bloku 460 MW w Łagiszy, dla bloku energetycznego 833 MW Elektrowni Bełchatów

Konstrukcje budowlane

Projektujemy układy głębokiego schładzania wody oparte na technologii z cyrkulacją wodnego roztworu proekologicznego bromku litu. Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.

Instalacje biomasy

Projektujemy układy głębokiego schładzania wody oparte na technologii z cyrkulacją wodnego roztworu proekologicznego bromku litu. Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.

Inne

Jeśli potrzebujesz projektu z zakresu, który nie został opisany na tej stronie, skontaktuje się z nami.

Potrzebujesz projekt?