+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Kanały Spalin z FRP

Kanały spalin ze specjalnych kompozytów zaprojektowaliśmy dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Jaworzno III, nowego bloku 460 MW w Łagiszy czy bloku energetycznego 833 MW Elektrowni Bełchatów.
Oto przykładowe realizacje, które wykonaliśmy na przestrzeni ostatnich lat

  • Kanały spalin dla budowanego bloku energetycznego 833 MW Elektrowni Bełchatów
  • Kanał spalin z FRP dla nowego bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza
  • Kanały spalin z kompozytów dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Jaworzno III