+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Oferta

Oferujemy usługi projektowania (budowlanego i wykonawczego), ekspertyz, doradztwa i konsultingu w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego na terenie całego kraju.

W szczególności zajmujemy się usługami w zakresie:

Jesteśmy wiodącym biurem projektowym w zakresie projektowania zamkniętych obiegów chłodzenia bloków energetycznych z wykorzystaniem chłodni kominowych i wentylatorowych.

slide_01

Projektujemy układy głębokiego schładzania wody oparte na technologii z cyrkulacją wodnego roztworu proekologicznego bromku litu. Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.

Dokumentację projektową konstrukcji stalowych wykonujemy z wykorzystaniem modelu przestrzennego (3D). Konstrukcje projektujemy na stanowiskach komputerowych wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie wspomagające firmy Autodesk.

Braliśmy udział w opracowaniu opatentowanej technologii odsiarczania spalin. Projektujemy kanały spalin oczyszczonych oraz kominy z FRP dla instalacji odsiarczania.

W pełni wyposażone, nowoczesne stanowiska CAD oraz zespół doświadczonych projektantów gwarantują rzetelne przygotowanie dokumentacji dla Inwestora. Bieżący kontakt z Klientem w czasie projektowania i ścisła współpraca z wykonawcami zapewniają najwyższy standard świadczonych usług. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie w projektowaniu poparte obszerną listą referencyjną pozwala nam w pełni spełniać oczekiwania Inwestorów.