Kanały spalin ze specjalnych kompozytów zaprojektowaliśmy dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Jaworzno III, nowego bloku 460 MW w Łagiszy. Obecnie wykonujemy obliczenia i wymiarowanie kanałów spalin dla budowanego bloku energetycznego 833 MW Elektrowni Bełchatów.

Lista realizacji

 Rok  Temat Lokalizacja Galeria
2008 Kanały spalin dla budowanego bloku energetycznego 833 MW Elektrowni Bełchatów. Elektrownia Bełchatów -
2007 Kanał spalin z FRP dla nowego bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza. Elektrownia Łagisza -
2007 Kanały spalin z kompozytów dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Jaworzno III Elektrownia Jaworzno -

Inne realizacje

top