+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Kanały spalin ze specjalnych kompozytów zaprojektowaliśmy dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Jaworzno III, nowego bloku 460 MW w Łagiszy. Obecnie wykonujemy obliczenia i wymiarowanie kanałów spalin dla budowanego bloku energetycznego 833 MW Elektrowni Bełchatów.

Lista realizacji

 Rok  Temat Lokalizacja Galeria
2008 Kanały spalin dla budowanego bloku energetycznego 833 MW Elektrowni Bełchatów. Elektrownia Bełchatów
2007 Kanał spalin z FRP dla nowego bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza. Elektrownia Łagisza
2007 Kanały spalin z kompozytów dla Instalacji Odsiarczania Spalin w Elektrowni Jaworzno III Elektrownia Jaworzno

Inne realizacje