+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

Opracowujemy rozwiązania technologiczne instalacji spalania biomasy w energetyce zawodowej. Realizujemy dokumentację projektową instalacji transportu pneumatycznego.

Lista realizacji

 Rok  Temat Lokalizacja Galeria
2012 Projekt instalacji bezpośredniego podawania biomasy do kotła Elektrownia Opole
2011 Projekt budowy instalacji podawania biomasy dla przebudowanego kotła OF135 „Cymic” na kocioł biomasowy EC Tychy
2010 Projekt budowlany pozamłynowej instalacji podawania biomasy do kotłów Elektrowni Ostrołęka Elektrownia Ostrołęka
2010 Koncepcja instalacji podawania biomasy do kotłów bloków 5-8 z pominięciem młynów węglowych w Elektrowni Rybnik S.A. Elektrownia Rybnik
2010 Projekt Budowlany- Instalacja pneumatycznego podawania biomasy rozdrobnionej do dwóch kotłów OP – 140 EC Zofiówka
2010 Projekt budowlany zbiorników na biomasę w Jaworzno III Elektrownia II Elektrownia Jaworzno
2009 Projekt podstawowy instalacji transportu, magazynowania i przeróbki biomasy w EC KRAKÓW EC Kraków
2009 Projekt budowlany instalacji podawania biomasy z pominięciem młynów węglowych do kotłów 1-4 w ERSA. Elektrownia Rybnik
2008 Koncepcja Instalacji spalania biomasy w EC Czechnica EC Czechnica
2006 Koncepcja układu spalania biomasy w EC WSK Rzeszów EC Rzeszów
2006 Układ ważenia biomasy i węgla w ERSA Elektrownia Rybnik

Inne realizacje