+48 507149387 + 48 32 7391704 erpro@erpro.com.pl

O firmie

Działalność firmy

Biuro Projektowo-Konsultingowe Energetyki ERPRO Sp. z o.o. zostało założone w 1994 roku. Od początku siedziba firmy znajdowała się w Rybniku. Lokalizacja ta zapewniła ścisłą współpracę oraz wymianę doświadczeń z wieloma znaczącymi firmami o międzynarodowym kapitale. Dzięki kontaktom z wyższymi uczelniami tworzymy zespół projektantów będących fachowcami w dziedzinie budownictwa przemysłowego i ogólnego.

W początkowej fazie rozwoju firmy do jej głównych zadań należało opracowanie projektów podstawowych i koordynacja prac projektowych. W tym czasie powstały takie projekty, jak:

– Ocena bezpieczeństwa powłoki chłodni kominowej nr 1 w Elektrowni Jaworzno III z uwzględnieniem nierównomiernych osiadań i imperfekcji geometrycznych
– Założenia konstrukcyjne i technologiczne dotyczące realizacji Instalacji Odsiarczania Spalin bl. nr 5 w Elektrowni Rybnik
– Warunki pracy i zagrożenia korozyjne komina H=300 m w Elektrowni Rybnik po uruchomieniu Instalacji Odsiarczania Spalin

W miarę rozwoju firmy zaczęły powstawać koncepcje projektowe różnych instalacji technologicznych, kominów przemysłowych oraz innych konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Pełną listę zaprojektowanych inwestycji przedstawiono w dziale realizacje.

Misja firmy

Wizja rzetelnej, wysoce zaawansowanej technologicznie firmy zapewniającej profesjonalną obsługę potrzeb Inwestorów w zakresie projektowania, ekspertyz, doradztwa i konsultingu ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej.

Priorytetem BPKE ERPRO jest satysfakcja klienta poprzez dostarczanie nowoczesnych technologicznie rozwiązań projektowych, terminowo, w najwyższym standardzie i korzystnej cenie.

Każdy klient jest dla nas najważniejszy. Tworzymy nowoczesne, często trudne rozwiązania, dlatego z powodzeniem i satysfakcją spełniamy oczekiwania Inwestorów. Coraz bardziej wymagający rynek usług projektowych mobilizuje nas do stałego poszerzania swojej wiedzy i kompetencji. Zapewnienie wysokiej jakości usług należy do zadań każdego pracownika BPKE ERPRO, jest to bowiem czynnik mający wpływ na ciągły rozwój firmy i jej pozycję na rynku.

Zarząd firmy

mgr inż. Ireneusz Wilgucki – Prezes Zarządu

mgr inż. Piotr Woronowicz – Wiceprezes Zarządu

Kadra

Zespół projektantów składa się z pracowników o wysokich kwalifikacjach, posiadających uprawnienia do projektowania i weryfikacji projektów zgodnie z wymogami prawa budowlanego i wdrażanego systemu jakości. Wysokie kompetencje, rzetelność i doświadczenie projektantów gwarantują staranne wykonanie powierzonych prac projektowych i ekspertyz