Photos

2012 Puławy Komin

Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze dwuprzewodowego komina H= 160 m dla IOS w Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Construction and executive projects for the dual tube chimney H= 160 m for the IOS in Zakłady Azotowe Pulawy S.A.

2011 Elektrownia Rybnik - Projekt Ruda wizualizacja

Wizualizacja nowego bloku energetycznego o mocy 900MW w EDF Rybnik S.A.
Visualization of new 900MW power supply unit in EDF Rybnik S.A.

2010 - Elektrownia Rybnik - Biomax

Dostosowanie układu rozładowczego BIOMAX w ERSA do rozładunku samochodowego

Adaptation of discharging system BIOMAX in Rybnik Power Plant for a vehicle unloading.

2007 Zakłady Chemiczne Police

Dwa kominy z FRP o wysokości 30 m w Zakładach Chemicznych Police

We designed two 30 meters high FRP chimneys for the Police Chemical Plant.

2006 EC4 Łódź

Projekt wykonawczy modernizacji chłodni wentylatorowej w EC4 Łódź

Executive Project. Modernization of forced cooling tower in Heat and Power Plant 4 in Lodz

2006 Chłodnia w El. Łagisza

Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, obliczenia statyczne i wymiarowanie chłodni kominowej H=133 m w Elektrowni Łagisza
Project the cooling tower in Łagisza Power Station

2005 Elektrownia Rybnik - Oświetlenie

Projekt Wykonawczy instalacji oświetlenia przeszkodowego kominółw H=260m i H=300m w Elektrowni Rybnik S.A.

Executive Project. Obstruction lighting of chimneys H=260m and H=300m in Rybnik Power Plant

2005 Elektrownia Kozienice

Projekt wykonawczy komina z TWS D= 10.1m, H=120 m w Elektrowni Kozienice S.A.

Executive Project. Chimney D= 10.1m, H=120 m in Kozienice Power Plant

2005 EC Kawęczyn

Projekt Wykonawczy instalacji oświetlenia przeszkodowego komina H=300m w Ciepłowni Kawęczyn

Executive Project. Obstruction lighting of chimney H=300m in Kaweczyn Thermal Power Station

2004 Unilewer Katowice

Projekt Wykonawczy modernizacji chłodni kominowej Unilewer Katowice

Executive Project. Modernization of cooling tower in Unilewer Katowice

2004 Rafineria Trzebinia - Chłodnia wentylatorowa

Projekt Wykonawczy chłodni wentylatorowej w Rafinerii Trzebinia

Executive Project. Modernization of forced cooling tower in Refiner Trzebina

2004 Elektrownia Rybnik - 5 IOS

Dokumentacja projektowa modernizacji instalacji odsiarczania spalin na bloku nr 5 w Elektrowni Rybnik S.A.

Project Documentation. Modernization of flue gas desulphurization system in unit 5 in Rybnik Power Plant.

2004 EC Moszczenica

Projekt Wykonawczy modernizacji urządzeł„ wewnętrznych chłodni kominowej nr 2 w EC Moszczenica

Executive Project. Modernization of inner instruments in cooling tower no 2 in Heat and Power Plant Moszczenica

2002 ZA Puławy Chłodnia we

Projekt wykonawczy chłodni wentylatorowej dwucelkowej z wentylatorami o średnicy 7m o obciążeniu hydraulicznym 7100 m3/h w ZA Puławy S.A.

Executive Project. of 2 cell forced cooling tower with fans o 7m and mass flow 7100m3/h in Pulawy Plc